ticketservice ticketkantoor logo

Tickets bestellen voor

Conscious Kink Explorations

De uitgifte van tickets is beëindigd. U kunt online geen tickets meer bestellen.

(English see below)

“Rosie is zorgvuldig, rustig, professioneel en ervaren. Haar werk gaat minstens zoveel over liefde als over seks. Samen met haar team schept ze een ontspannen, veilige ruimte waarin je direct helemaal jezelf kan zijn. Met haar aandacht voor communicatie en consent zet ze een werkelijk conscious kink in de wereld, waarvan de kracht verder reikt dan de kinkalicious ervaring van de workshop alleen” - Astrid

Conscious Kink helpt ons ons lichaam, onze onbewuste patronen, onze seksualiteit en dus onszelf beter te leren kennen. Het is een gereedschapskist waarin het aangeven van grenzen en het communiceren over consent centraal staan. Het stelt ons in staat op een veilige manier allerlei kinky dingen te verkennen, en daarmee zelfbewuster en zelfverzekerder te zijn op seksueel gebied.

Tijdens deze workshop leer je over:

• Het gebruik van ritueel en intentie om veilige ruimtes te creëren;
• Communicatie over je grenzen, wensen en veiligheid;
• Verdieping van verbinding door bewust aanraken;
• Het verbreden van je palet aan sensaties (geven en ontvangen);
• Verschillende typen rollenspellen.

Door verschillende dingen uit te proberen komen we er langzaam achter wat we wel en niet fijn vinden, en hoe we daar op een prettige manier over kunnen communiceren.

Deze workshop is geschikt voor mensen van verschillende ervaringsniveaus, en ligt qua tempo iets hoger dan de beginnersworkshops. Bij twijfel kun je even mailen naar rosie@rosieheart.com.

OVER DE DOCENT

Rosie Enorah Heart heeft haar wortels in Utrecht en reist inmiddels de wereld over met haar workshops en privé sessies op het gebied van Conscious Kink en tantra.

Wat zijn onze diepste, meest authentieke verlangens? Degene waar we ons voor schamen, en die we geheim houden voor onze liefjes en vaak voor onszelf? Die verlangens zijn de focus van Rosie's werk. Hoe kunnen we communiceren over onze sexy wensen en grenzen zonder dat het ongemakkelijk wordt? Wat valt er allemaal te ontdekken op het gebied van intimiteit, kink en bdsm? En hoe ga je veilig op ontdekkingsreis?

Rosie combineert technieken uit de bdsm met die uit tantra. Een magische mix die garant staat voor een spannende, emotionele, en diepe ervaring.

Ze heeft ruime ervaring met het werken met mensen met verschillende genderidentiteiten. Haar kijk op tantra en seksualiteit heeft een queer invalshoek.

Rosie heeft zowel de Urban Tantra Professional Training Program van Barbara Carrellas als de Temple Whore en Conscious Kink Practitioner Trainingen van de School of Erotic Mysteries in Londen gedaan.

In 2017 is ze uitgeroepen tot Sekswerker van het Jaar tijdens het jaarlijkse Sexual Freedom Awards gala in Londen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Dit weekend vindt plaats op een prachtige locatie in de Utrechtse binnenstad.

De introductieavond op vrijdag duurt van 19.00 tot 21.00 uur en kost 5 euro.

Als je een weekendticket koopt, is de vrijdagavond daarbij inbegrepen. Hou er rekening mee dat veel van wat we op vrijdagavond doen, herhaald wordt op zaterdag.

Op zaterdag zijn we van 10.00 tot 18.00 in de weer, en op zondag van 10.00 tot 17.00.

We werken met een sliding scale. De normale prijs voor dit weekend in 195 euro. Als je meer kan missen, nodigen we je uit om een kaartje van 225 euro te kopen. Daarmee help je ons om ook kaartjes aan te bieden van 165 euro (bedoeld voor iedereen die minder dan 1350 euro per maand verdient).

Dit weekend is expliciet bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met Conscious Kink, ongeacht leeftijd, gender, relatievorm of achtergrond.

Zie ook www.rosieheart.com

ENGLISH

“Rosie is conscientious, calm, professional and experienced. Her work is at least as much about love as it is about sex. Together with her team she creates a relaxed, safe space. With her focus on communication and consent she puts a truly conscious kink into the world, the power of which extends beyond the kinkalicious experience of the workshop itself” - Astrid

Conscious Kink helps us expand our understanding of our bodies, our subconscious patterns, our sexualities and thus ourselves. With a strong emphasis on boundaries and consent, Conscious Kink gives us a diverse set of tools that allow us to expand our sexuality, be more confident with our lovers and play partners, and become more empowered as self-aware erotic beings.

During this workshop you will learn about:

• The use of ritual and intention to create safe spaces
• Boundary setting, consent and safety techniques
• Deepening connection through conscious touch
• Eroticising the dynamics of domination and submission
• Giving and receiving a wide palette of sensations with intentional BDSM skills
* Exploring consensual non-consent

While playing with these tools, we will slowly discover our own likes and dislikes, desires and boundaries, and ways to communicate about that.

This workshop will be slightly faster paced than the beginners workshops, and is appropriate for people of different levels of experience. If you’re in doubt, please email rosie@rosieheart.com.

ABOUT THE TEACHER

Rosie Enorah Heart has her roots in Utrecht and is now traveling the world with her workshops and private sessions in the field of Conscious Kink and tantra.

What are our deepest, most authentic desires? The one we are ashamed of, and which we keep secret for our lovers and often for ourselves? Those desires are the focus of Rosie's work. How can we communicate about our sexy desires and boundaries without making it uncomfortable? What can we discover in the areas of intimacy, kink and bdsm? And how do we safely go on such a journey?

Rosie combines techniques from bdsm with those from tantra. A magical mix that guarantees an exciting, emotional, and deep experience.

She has extensive experience working with people with different gender identities. Her view of tantra and sexuality has a queer angle.

Rosie has done both the Urban Tantra Professional Training Program from Barbara Carrellas and the Temple Whore and Conscious Kink Practitioner Training from the School of Erotic Mysteries in London.

In 2017 she was named Sex Worker of the Year during the annual Sexual Freedom Awards gala in London.

PRACTICAL INFORMATION

This weekend takes place at a beautiful location in the center of Utrecht.

The introductory evening on Friday is from 7 pm to 9 pm. Tickets are 5 euros.

If you buy a weekend ticket the Friday evening is included. Please be aware that a lot of what we do on Friday evening will be covered again on Saturday.

On Saturday we'll start at 10 am and finish at 6 pm and on Sunday we'll work from 10 am to 5 pm.

We work with a sliding scale. The normal price for this weekend in 195 euro. If you can pay more, we invite you to buy a 225 euro ticket. This helps us to offer tickets of 165 euro (meant for everyone who earns less than 1350 euros per month).

This weekend is explicitly meant for everyone who wants to explore Conscious Kink, regardless of age, gender, relationship style or background.

See also www.rosieheart.com


LocatieUtrecht
Datum10-12 mei 2019
TijdVrijdagavond 19-21 Zaterdag 10-18 Zondag 10-17
snel online kaartjes verkopen ticketbureau

Snel en zonder account bestellen

iDeal voor elektronisch betalen met Nederlandse banken

Betaal via uw eigen bank

voordelige ticketservice met lage kosten

Geen verborgen kosten

e-tickets per mail versturen

Tickets direct in uw mailbox

veilig en betrouwbaar online kaartverkoop ticketing systeem

Primaire ticketverkoop

Ticketkantoor ticketservice Nederlands BelgieTicketing service in EnglishTicketbüro Dienst auf Deutsch / German