ticketservice ticketkantoor logo

Vouchers bestellen voor

Pop-up escape-room RAYA

De uitgifte van vouchers is beëindigd.

Van 25 oktober tot en met 28 oktober zal Rotary Amersfoort Young Ambition een Escape-Room organiseren, waarvan de opbrengsten zullen toevloeien aan een goed doel.

Door een ticket te bestellen via deze site, bevestigt u dat u onderstaande Algemene voorwaarden hebt gelezen en dat u er - door middel van het continueren van de online bestelling - aangeeft er mee akkoord te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Pop-Up Escaperoom Amersfoort is een initiatief van Rotary Club Amersfoort Young Ambition en gerealiseerd in samenwerking met ​de Mariënhof in Amersfoort.

I Reservering
Reserveren kan uitsluitend via de website www.amersfoortescaperoom.nl. Na betaling wordt er een bevestiging van de reservering verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Het is mogelijk dat deze e-mail als spam wordt aangemerkt. Zonder bevestiging is de reservering niet tot stand gekomen.

II Annulering
Annulering van een reservering kan door contact op te nemen met de organisatie.
Annulering van een reservering is kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van het gereserveerde tijdslot. Restitutie van het entreegeld vindt plaats op het opgegeven bankrekeningnummer. Bij een annulering binnen 14 dagen van tevoren vindt geen restitutie plaats.

III Deelname
Het minimumaantal deelnemers is 2, het maximum 5.
De minimumleeftijd voor deelname is 8 jaar. Deelnemers tussen de 8 en 16 jaar dienen te worden vergezeld door minimaal één volwassene.
De organisatie kan de deelnemers verzoeken om zich te legitimeren.

IV Toegang
De escaperoom is uitsluitend toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. Een toegangsbewijs geeft tevens recht op een drankje per persoon na afloop, waarbij de keuze bestaat uit koffie, thee of fris.
De organisatie behoudt zich het recht voor om een deelnemer vanwege diens gedrag of gesteldheid, bijvoorbeeld als gevolg van drank- of drugsgebruik, de toegang tot de escaperoom te ontzeggen dan wel hem de escaperoom voortijdig te laten verlaten, zonder recht op restitutie van het entreegeld.
De escaperoom vangt stipt op tijd aan en duurt 45 minuten. Indien de escaperoom door toedoen van één of meer deelnemers later aanvangt, leidt dit tot een kortere speeltijd, zonder recht op restitutie van (een gedeelte van) het entreegeld.

V Instructies
Instructies van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.
Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers is er cameratoezicht.
Het is niet toegestaan om zaken in de escaperoom te forceren.

VI Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan, het verlies of de diefstal van eigendommen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van door een deelnemer geleden directe of indirecte schade als gevolg van deelname aan de escaperoom.
Indien schuld van de organisatie mocht worden bewezen, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is het bedrag waarvoor zij aansprakelijk is altijd beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.
Voor het verlies van of schade door toedoen van een deelnemer aan zaken die door derden, waaronder de Marienhof, ter beschikking zijn gesteld, is de deelnemer aansprakelijk.

V Toepasselijk recht / geschillen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
In geval van een geschil zal worden geprobeerd om dit in onderling overleg op te lossen.
Indien het niet mogelijk is gebleken om een geschil in onderling overleg op te lossen, is uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd om hiervan kennis te nemen.


LocatieAmersfoort, Marienhof
Datum25 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Tijd09.00-23.00
 
OrganisatieRotary Amersfoort Young Ambition
snel online kaartjes verkopen ticketbureau

Snel en zonder account bestellen

iDeal voor elektronisch betalen met Nederlandse banken

Betaal via uw eigen bank

voordelige ticketservice met lage kosten

Geen verborgen kosten

e-tickets per mail versturen

Vouchers direct in uw mailbox

veilig en betrouwbaar online kaartverkoop ticketing systeem

Primaire ticketverkoop

Ticketkantoor ticketservice Nederlands BelgieTicketing service in EnglishTicketbüro Dienst auf Deutsch / German