ticketservice ticketkantoor logo

Order tickets for

TS Nijbegjin - Roes

Ticket sales have ended. You can not buy tickets anymore.

Tsjerk Bottema hat de Deenske film Druk oerset yn it Frysk mei de titel Roes. Learkrêften Melle, Tseard, Nanne en Pietsje binne freonen en kollega’s op in middelbere skoalle yn Drachten. Alle fjouwer wrakselje se mei net bot motivearre learlingen en hawwe se it gefoel dat har libben slim ferfeelsum wurden is. Yn it ramt fan in itentsje ta eare fan Nannes fjirtichste jiirdei, komt it petear op psychiater Finn Skårderud, dy’t in teory ûntwikkele hat dy’t der op del komt dat in alkoholgehalte yn it bloed fan 0,05 BAG (alkoholgehalte) der foar soarget dat jo kreativer en tagelyk mear ûntspannen wurde. De fjouwer beslute it eksperimint oan te gean en de teory fan Skårderud te testen. Se stelle in tal regels op: har BAG mei noait leger wêze as 0,05 en se meie net drinke nei acht oere jûns. Yn de koartste kearen fine alle fjouwer sawol har wurk as ha priveelibben folle leuker.


LocationDoarpshûs Op' e Jister
AddressKommisjewei 3, Nijegea
Time20.00-23.00
 
OrganisatieNij Begjin
snel online kaartjes verkopen ticketbureau

Order fast and without an account

iDeal voor elektronisch betalen met Nederlandse banken

Pay with your own bank

voordelige ticketservice met lage kosten

No hidden charges

e-tickets per mail versturen

Tickets available immediately

veilig en betrouwbaar online kaartverkoop ticketing systeem

Primary ticketing

Ticketkantoor ticketservice Nederlands BelgieTicketing service in EnglishTicketbüro Dienst auf Deutsch / German