ticketservice ticketkantoor logo

Tickets bestellen voor Systema Sparring 23 November Amsterdam

De uitgifte van tickets is beëindigd. U kunt online geen tickets meer bestellen.

Systema Sparring - “Don’t break the person, break his desire to attack you”

Systema is geen sport en er bestaan geen regels anders dan morele regels. De morele regels dat we in training niet door gaan met onze acties zodat de botten echt worden gebroken, niet echt de ogen naar achter drukken, de geslachtsorganen niet echt vermorzelen, slagaders niet door snijden, niet vol gas stoten op de kwetsbare plekken etc. Dit is gewoon niet mogelijk.

Ook is het aantrekken van een high-gear pak en beschermers niet handig in Systema omdat we met de menselijke niveaus werken (psychologisch, fysiek, mentaal en geestelijk). Met bescherming raak je de persoon minder diep, effectief en dus niet realistisch. Ook is de persoon met bescherming een stuk moediger als zonder. Begrijp me niet verkeerd, het werken met een bescherming heeft zijn plaats, maar niet in de strekking van dit seminar. Echter moeten we wel zo realistisch mogelijk trainen.

Dan hoe en waar wil je sparren, welke locatie? sportzaal, kroeg, metro etc? Met hoeveel personen? Grondvechten? Slagwapens? Steekwapens? Vuurwapens? Ben je gewond? De scenario’s zijn oneindig. Maar dan nog moet het sparren zo zijn ingericht dat je klaar wordt gestoomd voor al dat mogelijk is en wat kan gebeuren.

Tijdens deze dag haken we in op het belangrijkste van een gevecht. De ‘wil’ van het vechten bij de ander(e) wegnemen. We gaan van drills naar sparren, van langzaam licht werk naar full-on sparren, maar met de kwaliteit dat we alle acties diep kunnen plaatsen zonder elkaar fysiek te breken maar wel mentaal! Zoals de meesters zeggen: “Don’t break the person, break his disere to attack you”

Belangrijk is dus dat we de 4 pilaren van Systema Adem, Ontspanning, Structuur en Beweging onder druk kunnen toepassen. Zonder enige moeite kunnen schakelen van incasseren en geven, het moet zelf gezamenlijk gaan.

Als extra zullen we elkaar opbouwende feedback leren geven wat erg belangrijk is om snel te leren en jezelf te leren kennen onder druk. Zelf feedback geven zonder woorden ;-)

----------------------------------------------------------------ENGLISCH

Systema sparring

Systema is not a sport and there are no rules other than moral rules. The moral rules are that in training we do not continue our actions so that the bones are really broken, not stabbing thumb in the eyes, not crushing the genitals, not cutting arteries, not full impact strikes on the vulnerable places etc. This is simply not possible.

Also, putting on a high-gear suit and protectors is not useful and not realistic in Systema because we work with the human levels (psychologically, physically, mentally and spiritually). With protection you touch the person less deeply, effectively and therefore not realistic. And the one with the protection is more brave than without it. Don’t get me wrong, working with protection has its place, but not in the sense of this seminar. However, we must train as realistic as possible.

Then how and where do you want to spar, which location? gym? pub? metro? etc? With how many persons? Ground Fighting? Crushing weapons? Edged weapons? Firearms? Are you injured? At night, Rain, Sunny day? The scenarios are endless. But then the sparring must be arranged in such a way that you are ready for anything that is possible and what can happen.

During this day we pick up the most important part of a fight. Take away the desire to fight with you. We go from drills to sparring, from slow light work to full-on sparring, but with the quality that we can place all actions deep without physically breaking each other but mentally! As the masters say: "Don't break the person, break his disere to attack you"

It is therefore important that we can apply the 4 pillars of Systema Breath, Relaxation, Structure and Movement under pressure. Being able to switch between receiving and giving without any difficulty, it must be a joint effort.

As an extra we will teach each other constructive feedback which is very important to learn quickly and get to know yourself under pressure. Giving feedback even without using words ;-)

Instructor: Patrick van het Nederend

Datum: Zaterdag 23 november Tijd: 10:00 tot 15:00

Lokatie:
Combat & Health Academy Amsterdam
Veldbiesstraat 61
1032 LJ Amsterdam Noord

Kosten € 30,- voor leden of € 50,- voor niet leden


LocatieSystema Amsterdam
AdresVeldbiesstraat 6a, Amsterdam.
Datum23 november 2019
Tijd10:00 tot 15:00 uur
snel kaartjes verkopen ticketbureau

Snel en zonder account bestellen

ideal voor elektronisch betalen met Nederlandse banken

Betaal via uw eigen bank

voordelige ticketservice met lage kosten

Geen verborgen kosten

e-tickets per mail versturen

Tickets direct in uw mailbox

veilig en betrouwbaar online kaartverkoop ticketing systeem

Primaire ticketverkoop

Ticketkantoor ticketservice Nederlands BelgieTicketing service in EnglishTicketbüro Dienst auf Deutsch / German